Roboty ziemne w brukarstwie

Roboty ziemne w brukarstwie

Jeżeli zdecydujemy się na samodzielne układanie kostki brukowej, wówczas musimy pamiętać, iż jednym z najistotniejszych etapów w tym zakresie jest przygotowanie podłoża. Brukarstwo rozpoczyna się od wykonania pomiarów przy pomocy niwelatora oraz wyznaczenia układanej nawierzchni, poprzez wbicie palików w obrębie jej obrysu zewnętrznego. Poziom, na jakim ma znaleźć się powierzchnia górna ułożonej kostki, jest wyznaczany poprzez rozwinięcie sznurka lub żyłki pomiędzy palikami.

Kolejnym etapem są roboty ziemne, polegające na usunięciu tak zwanego humusu, czyli wierzchniej warstwy terenu. Następnie przystępujemy do wykonania wykopu, którego głębokość musi być równa sumie wszystkich warstw nawierzchni, które odczytamy z projektu. Zazwyczaj wynosi ona od dwudziestu pięciu do pięćdziesięciu centymetrów. Do wykonywania tego rodzaju prac należy użyć koparki oraz spychacza. Po wykonaniu wykopu musimy oczyścić go z korzeni oraz innych szczątek roślin, a także wyrównać, a następnie układamy na jego dnie warstwę piasku lub pospółki o grubości około dziesięciu centymetrów, które należy zagęścić.

Polecamy: usługi brukarskie, kostka brukowa Kraków – MK BRUK

Jeżeli w projekcie zostały założone spadki nawierzchni, wówczas najbardziej korzystnym będzie wykonanie ich właśnie na tym etapie, pozwoli to bowiem na wykonanie warstw podbudowy o jednakowej grubości. Aby kostka brukowa służyła nam przez wiele lat, należy odpowiednio dobrać oraz wykonać podbudowę, ma ona bowiem istotny wpływ na trwałość oraz funkcjonalność nawierzchni. Grubość warstw kruszywa, jaką należy zastosować, jest uzależniona od obciążeń, jakie będą oddziaływać na kostkę.

W przypadku ruchu pieszego stosuje się zazwyczaj od piętnastu do dwudziestu centymetrów podbudowy, natomiast nawierzchnie, na których będzie odbywał się ruch pojazdów mechanicznych, wymagają większej grubości, wynoszącej od dwudziestu pięciu do czterdziestu centymetrów. Podbudowa jest wykonywana z kruszywa naturalnego lub łamanego, jak na przykład tłuczeń, kliniec, mieszanka żwiru z piaskiem, powinna ona cechować się dużą przepuszczalnością dla wód gruntowych oraz mrozoodpornością.